Noodfonds Mac Kibbelaar
Home
Over GVI
Noodfonds Mac Kibbelaar
Links
Fotoalbum
Contact
Stichting Noodfonds dr. Mac Kibbelaar werd opgericht met als doel immateriële en materiële hulp te verlenen aan kinderen afkomstig uit sociaal-economisch zwakke milieus.

De hulp concentreert zich veelal rondom de leefgebieden onderwijs, vrijetijdsbesteding en vorming.

Onderwijs
Wij zien onderwijs als hèt instrument om armoede duurzaam te bestrijden. Daarom stimuleren we het schoolgebeuren door te helpen bij o.a. de aanschaf van uniform en andere schoolbenodigdheden, het betalen van schoolgelden, het afnemen van (intelligentie) testen en bijlessen.

Vrijetijdsbesteding
Een kind met een zinvolle vrijetijdsbesteding ontwikkelt een positief zelfbeeld, discipline en loopt minder risico om in de criminaliteit af te glijden. Wij stimuleren kinderen om mee te doen aan sport, muziek e.d. en bekostigen b.v. zwemlessen, de aanschaf van voetbalschoenen enz.

Vorming
Ook op het gebied van vorming zijn we actief: we organiseren discussiemiddagen voor groepen tieners, dragen bij aan deelname van groepen jongeren aan sociale vaardigheidstrainingen en we bekostigen cursussen naargelang de interesse en individuele behoefte van een kind, zoals een computercursus.
Ook de ouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan opvoedingsondersteuning.


Tevens organiseren we jaarlijks de volgende projecten:

Een educatief vakantieplan in de schoolvrije week in oktober voor kinderen tussen de 6-15 jaar.
Een sinterklaasviering begin december voor de meest behoeftige kinderen tussen de 0-12 jaar.
Een kerstdiner voor kinderen en hun ouders in december.

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt dankzij de vrijgevigheid vanuit de gemeenschap.
 
Wilt u ook helpen?
Dan kunt u uw donatie storten op rekeningnummer 520 722 van de GiroBank. Tnv Stichting GVI Curacao, Noodfonds Mac Kibbelaar.
Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Kuki & Ko